Provedeme markantní přeměnu vašeho bytu v nový

Dozrál čas na změnu

Pokud zvažujete rekonstrukci bytu, je důležité si uvědomit, že samotnému procesu realizace rekonstrukce musí předcházet řádná příprava. Před zahájením stavebních prací je tedy třeba navrhnout způsob a postup realizace. O tuto úvodní fázi rekonstrukce vám rekonstrukce bytů praha postará. Vy ale nezapomeňte svůj čas věnovat i vyřízení povolení, komunikaci s úřady, oznámení sousedům, že bude rekonstrukce probíhat…

Vyměníme vám starou panelákovou kuchyň za novou

Pokud vám rekonstrukce bytů praha slíbí termín začátku a ukončení realizace rekonstrukce, dělá maximum proto, aby ho dodržela. Dodržíme i slíbenou cenu – nenavyšujeme cenu práce v průběhu realizace, pokud se nevyskytnou závažné příčiny, nebo změny – odklon – od původního projektu.

Své slovo držíme

Zvolte si pro rekonstrukci svého bytu firmu provádějící rekonstrukce bytů praha a budete maximálně spokojeni!