Celý život tvrdě pracoval

Pan Novák celý život tvrdě pracoval jako traktorista či pomocník na poli. Nyní je pánovi padesát pět let a přemýšlí, že by odešel do důchodu. A jelikož si nic dopředu nezjistil, tak vůbec neví, zda má na něj nárok a či se mu vůbec vyplatí požádat o penzi dříve než je obvyklé. Je to i Váš případ?

Věděli jste, že…?


V případě, pokud požádáte o předčasnou penzi, tak budete mít méně peněz a to již napořád? Dříve totiž bylo možné, pokud někdo zvolil předčasnou penzi, že měl menší příjmy jenom do doby, kdy by požádal o penzi v době, kdy měl nárok. Dnes to již možné není, a proto je dobré udělat, dříve než zvážíte předčasné ukončení pracovní činnosti, že si zjistíte výši příjmu, který byste měli a porovnáte ho s příjem, který byste měli normálně.