Alkohol představuje všudypřítomné pokušení a nebezpečí

O jeho škodlivém vlivu bylo napsáno mnoho. Občasná konzumace není od určitého věku na závadu, nicméně je třeba nad ní neustále mít kontrolu. Zvláště v návaznosti na určitá prostředí, společenské rituály a genetické predispozice může snadno přijít návyk, který se později změní v závislost. Závislost na alkoholu již představuje skutečné onemocnění, které má své označení i v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Snadná dostupnost návykové látky a všeobecná tolerance k ní pak hrají v neprospěch nemocného.

Abstinence jako důležité životní rozhodnutí

Pokud se již jednou dostal nemocný do bodu, kdy své pití nemá zcela pod kontrolou, po návykové látce baží, pije v přílišném množství i při zcela nevhodných příležitostech a pokračuje v pití i přesto, že si je vědom neblahých následků, které jeho počínání má, je jediným řešením léčba, která může zahrnovat i po dávání léků. Nestátní psychologické zařízení ve středních Čechách nabízí svým klientům jedinečný čtyřtýdenní odvykací program v prostředí luxusního wellness hotelu. V jeho průběhu probíhá komplexní terapie skupinovou i individuální formou, začleňují se i prvky osvědčené v zahraničí v AA programech.